Fronton
Szanowni Klienci
Informujemy, że zespół FRONTON pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.
Jednak w trosce o Wasze zdrowie oraz zdrowie naszych pracowników, preferujemy kontakt mailowy lub telefoniczny.
Odpowiemy na każde Wasze zapytanie.

#zostańwdomu

Odkrycie archeologiczne

Działka nr 412/7 obr. 34 Krowodrza, Kraków

Właściciel nieruchomości: PBiOT FRONTON Sp. z o.o.

Inwestycja: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami przy ul. Stawowej, na działce 412/7

 

W październiku 2019 roku, w wyniku nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z budową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych odkryto na działce nr 412/7, obr. 34 Krowodrza, położonej przy ul. Stawowej 170 w Krakowie stanowisko archeologiczne.

Odkryto 49 obiektów archeologicznych w postaci zagłębionych w ziemi palenisk. Miały one przeważnie kształt prostokątny lub owalny. W ich wypełnisku znaleziono warstwy użytkowe zawierające fragmenty węgla drzewnego, rudę darniową i nieliczne przepalone kamienie. Spełniały one bez wątpienia funkcję kulinarną (przygotowywanie posiłków)
i związane były ze zgromadzeniami o charakterze religijnym lub z przemarszem wojsk.

Obiekty tego typu datujemy w Polsce na okres wpływów rzymskich (od r. ok. 100 p.n.e. do r. 400 n.e.) i wiążemy je z tzw. kulturą przeworską.

W Krakowie ze zbiorami zabytków kultury przeworskiej można zapoznać się w Muzeum Archeologicznym przy ul. Poselskiej.