Fronton

4 ważne fakty o obowiązku meldunkowym

19 czerwiec 2018, 13:02

Planowane przepisy znoszące obowiązek meldunkowy w Polsce nie wejdą jednak w życie. W 2018 roku nastąpi jednak inna – mniejsza, ale wciąż bardzo istotna dla mieszkańców kraju – rewolucja meldunkowa. Masz w planach zakup mieszkania i przeprowadzkę w ciągu najbliższych miesięcy? Poniższe informacje z pewnością będą dla Ciebie bardzo cenne.

Zmiany w obowiązku meldunkowym w 2018 roku

Co warto wiedzieć o przepisach dotyczących meldunków, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku? Oto najważniejsze informacje.

  1. Obowiązek meldunkowy pozostaje. Likwidacja obowiązku meldunkowego nie wejdzie w życie, gdyż – jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – meldunki są niezbędne z punktu widzenia administracji publicznej. Kwestie związane z głosowaniem w wyborach czy też z zabezpieczeniem społecznym (świadczenia, opieka społeczna, ubezpieczenia) byłyby bez nich bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe do realizacji przez służby administracyjne.

  2. Możliwe będzie meldowanie przez internet. To duże ułatwienie procedury meldunkowej, z którego będzie można korzystać już niedługo. Formularze będą dostępne w formie elektronicznej, a osoba dokonująca meldunku będzie miała możliwość dołączenia całej niezbędnej dokumentacji (np. tytułu prawnego do mieszkania) do składanego wniosku. W przypadku, gdy niemożliwe będzie zdobycie dokumentacji w formie elektronicznej, będzie istniała możliwość załączenia skanów dokumentów papierowych.

  3. Bardziej przyjazne formularze. W celu ograniczenia formalności, zameldowania na pobyt stały i jednoczesnego wymeldowania z pobytu czasowego oraz zameldowania na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego będzie można dokonać przy użyciu jednego formularza.

  4. Meldunek dla cudzoziemców równoznaczny z przyznaniem numeru PESEL. Odtąd wszyscy cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terenie Polski będą mieli automatycznie przyznawany numer PESEL. Nie będzie konieczności oddzielnego starania się o ten numer identyfikacyjny, jak było do tej pory. Ma to usprawnić gromadzenie i zarządzanie informacjami o cudzoziemcach przebywających na terytorium Polski.

Wszystkie osoby zmieniające w najbliższym czasie mieszkania i chcące uregulować kwestie meldunkowe powinny bliżej zaznajomić się z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, którą podpisał już prezydent Andrzej Duda. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

Jak te zmiany odczują obywatele Polski? Z pewnością pozytywną kwestią jest możliwość dokonywania formalności przez internet, bez konieczności osobistego stawiania się w urzędach. Co więcej, pewną ulgą będą uproszczone formularze i procedury, które pozwolą zaoszczędzić czas i formalności. Można więc bezpiecznie stwierdzić, że zmiany wynikające z nowelizacji są dla mieszkańców korzystne - choć oczywiście nie dla tych, którzy cieszyli się z "uwolnienia" obowiązku meldunkowego, do którego ostatecznie jednak nie dojdzie.