Fronton

7 elementów, które powinien zawierać protokół odbioru mieszkania

19 czerwiec 2018, 13:24

Po długim oczekiwaniu na wprowadzenie się do własnego M nadchodzi w końcu dzień, kiedy staje się ono naszą własnością w rzeczywistym sensie – czyli dzień odbioru. Jest to data, od której formalnie to my jesteśmy właścicielami i użytkownikami nieruchomości. Ważne jest, aby protokół odbioru mieszkania, który w tym dniu podpisujemy, był właściwie i precyzyjnie sformułowany. Dzięki temu unikniemy w przyszłości wielu problemów i niejasności.

Przeprowadzka do mieszkania od dewelopera: protokół odbioru

Dokument ten musi zawierać kilka istotnych zarówno z punktu widzenia dewelopera, jak i nowych właścicieli informacji. Powinien zawierać następujące elementy:

  1. Data – czyli dzień, w którym lokal jest oficjalnie przekazywany nowemu właścicielowi. Jest to istotne z tego względu, że od tej pory to właściciel będzie odpowiedzialny za płacenie czynszu i rachunków, a także za wszystkie sprawy formalne związane z nieruchomością (podatek, ubezpieczenie itd.).

  2. Dane dewelopera i dane właściciela – czyli informacje dotyczące stron podpisujących dokument. W imieniu firmy deweloperskiej może występować przedstawiciel, pełnomocnik, którego dane też muszą znaleźć się w dokumencie.

  3. Podmiot przekazania, czyli informacje dotyczące nieruchomości. Wszystkie informacje na jej temat muszą być bardzo precyzyjne: lokalizacja (dokładny adres), kondygnacja, metraż. W załączniku można dodać projekt piętra (rzut z góry) z zaznaczonym na nim mieszkaniem, jak również sam jego plan. Warto zwrócić uwagę na kwestie metrażu. Powierzchnia wpisana do protokołu musi być taka sama jak ta, która widnieje na akcie notarialnym. Pomiar powinien być wykonany już po zakończeniu budowy budynku.

  4. Stan liczników oraz ich numery. Dzięki temu bez problemu da się określić wysokość rachunków (np. za prąd, wodę), które musi jeszcze opłacić deweloper – jako że podczas budowy i wykańczania budynku z pewnością wszystkie instalacje były używane w celu sprawdzenia ich funkcjonowania.

  5. Elementy wyposażenia – tutaj należy skupić się głównie na elementach wykończeniowych i użytkowych, np. gniazdkach, włącznikach światła, oknach, parapetach, drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych, domofonie, kratkach wentylacyjnych itp.

  6. Usterki – jeśli takie występują. Oczywiście samo wpisanie usterki do protokołu nie jest jeszcze dowodem na jej zasadność – rolą dewelopera jest ustosunkowanie się do każdego takiego zapisu.

  7. Dodatkowe elementy i akcesoria – wszystko to, co zostaje przekazane poza samą nieruchomością, czyli np. klucze do drzwi wejściowych ido piwnicy oraz ich ilość, różnorodne karty gwarancyjne i inne tego typu dokumenty.

Protokół odbioru mieszkania jest ważnym dokumentem, w którym dokładnie opisany jest stan nieruchomości w momencie jego przekazania w ręce właściciela. Jest to forma zabezpieczenia zarówno dla dewelopera, jak i dla nowych właścicieli, gdyż każda ze stron może odwołać się do niego w razie jakichkolwiek wątpliwości.