Fronton

Dlaczego warto zawierać umowę najmu pisemnie?

13 listopad 2018, 09:53

Czy umowę najmu mieszkania należy spisywać na papierze? Zgodnie z polskim prawem nie ma takiej konieczności, ponieważ ustalenia ustne także obowiązują strony umowy. Jednak z pewnością warto to zrobić – a oto 4 argumenty, które za tym przemawiają.

Wynajem mieszkania: dlaczego warto spisywać umowy?

Zawarcie umowy najmu w wersji papierowej to ważne zabezpieczenie interesów wynajmującego oraz najemcy. Dlaczego warto postawić na umowę pisemną?

  1. Ustalenia widoczne na papierze. Pamięć czasami zawodzi, zwłaszcza w przypadku szczegółowych, drobnych informacji. Jeśli ustali się pewne warunki dotyczące wynajmu  mieszkania jedynie ustnie, istnieje bardzo duża szansa, ze któraś ze stron po pewnym czasie zapomni dokładne ustalenia, co może prowadzić do nieporozumień. Gdy wszystko spisane jest na papierze, zawsze można się do tego odnieść.

  2. Potwierdzenie uzgodnień na wypadek konfliktu. Gdy pojawi się spór pomiędzy wynajmującym a najemcą, spisana na papierze umowa będzie rozstrzygająca i żadna ze stron nie będzie mogła nadużyć swoich praw lub wyprzeć się obowiązków. Taki dokument może być bardzo pomocny przy wszelkich sporach sądowych, oczywiście jeśli sporządzony jest w odpowiedni sposób, a żaden z punktów nie narusza obowiązujących przepisów (wtedy to one i tak będą miały nadrzędne znaczenie dla rozstrzygnięcia konfliktu).

  3. Łatwiejsze wypowiedzenie umowy. W umowie pisemnej można zawrzeć okres, na który jest zawierana, co jest dodatkowym zabezpieczeniem dla wynajmującego. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z polskimi przepisami, wynajmujący ma bardzo ograniczone możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Muszą być wtedy spełnione określone warunki (np. w wynajmowanym mieszkaniu ma zamieszkać sam właściciel bądź najemca przez wiele miesięcy i pomimo pisemnych upomnień nie wywiązuje się z płatności), a okres wypowiedzenia jest bardzo długi. Inaczej jest, gdy umowa jest zawarta na oznaczony czas, ale to ustalenie musi mieć swoje potwierdzenie na papierze.

  4. Zabezpieczenie na wypadek zmiany przepisów. Jeśli wejdzie jakakolwiek nowelizacja przepisów związanych z wynajmem mieszkań (np. ustawy o ochronie praw lokatorów), w jaki sposób dostosujemy do niej ustalenia zawarte jedynie ustnie? Z pewnością byłoby to znacznie trudniejsze niż odniesienie się do spisanej na papierze umowy i dodanie np. odpowiedniego aneksu.

Podpisanie umowy, w której zawarte są wszystkie szczegóły dotyczące warunków najmu, jest korzystne zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego. Podobnie jak znajomość obowiązujących w tej dziedzinie przepisów. W razie wątpliwości warto sięgnąć do źródła lub skontaktować się z radcą prawnym, który może pomóc przygotować odpowiednio skonstruowany dokument.

Czytaj także: Chcesz wynająć mieszkanie? Oto 5 rzeczy, o których powinieneś wiedzieć