Fronton

Niezbędnik wynajmującego cz. I: Co powinno się znaleźć w umowie najmu?

19 czerwiec 2018, 13:23

Wynajmowanie mieszkania to szansa na wzbogacenie się przy niewielkim wysiłku. Kupno nieruchomości na wynajem nie bez powodu stało się w ostatnim czasie tak popularną opcją. Osiągany przychód pasywny szybko pozwala spłacić inwestycję, a potem z wynajmu można czerpać korzyści finansowe "na czysto".

Jednak trzeba pamiętać, że wynajem mieszkań wiąże się z pewnym ryzykiem. Dotyczy ono przede wszystkim lokatorów, którzy zajmują nieruchomość. Jeśli trafi się na niewłaściwe osoby, można się narazić na duże straty.

Zabezpieczeniem w takich przypadkach jest umowa najmu, na podstawie której można np.:

 • żądać pokrycia kosztów zniszczeń, jeśli pojawią się podczas wynajmowania,

 • pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która nielegalnie"podnajmuje" mieszkanie lub wykorzystuje je do niewłaściwych celów,

 • zareagować na nieterminowe opłacanie czynszu czy rachunków,

 • żądać natychmiastowego wyprowadzenia się, jeśli dochodzi do rażących nadużyć ze strony najemcy.

Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie, aby odpowiednio zabezpieczać interesy wynajmującego, czyli właściciela mieszkania?

Wynajem mieszkań – niezbędne elementy umowy

Konstruowanie umowy samodzielnie to niepotrzebny wysiłek. Można skorzystać z gotowych wzorów, pod warunkiem że sprawdzi się zgodność zapisów z własnymi oczekiwaniami. O konsultację można też poprosić prawnika. W dobrze skonstruowanej umowie najmu nie może zabraknąć:

 • Danych osobowych zarówno właściciela, jak i najemcy. Musi się tam znaleźć imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości, a dokument ten powinien być udostępniony wynajmującemu do wglądu. Co więcej, należy zaznaczyć, kto będzie mieszkał w lokalu – wyeliminuje to możliwość ponownego wynajmu osobie trzeciej, co jest procederem bardzo częstym wśród oszustów.

 • Zapisów dotyczących terminów oraz wysokości opłat. Jeśli nie ma możliwości podania dokładnych kwot (np. w przypadku rachunków za prąd, których wysokość zależna jest od zużycia), należy zaznaczyć, w jaki sposób będzie to rozliczane.

 • Przeznaczenia – celu, do jakiego wynajmowane jest mieszkanie. Jeśli jest to cel mieszkalny, należy to jasno zaznaczyć, uniemożliwiając najemcy np. prowadzenie tam działalności gospodarczej.

 • Opisu stanu technicznego mieszkania. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku mieszkań dopiero co wykończonych. Należy też wypisać wszystkie znajdujące się tam sprzęty i meble i także opisać ich stan.

 • Warunków dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.

 • Zapisów dotyczących uiszczonej kaucji i możliwości jej zwrócenia w momencie wyprowadzki.

 • Zasad, na których właściciel może odwiedzać mieszkanie, np. w celu sprawdzenia stanu technicznego sprzętów.

Warto uruchomić wyobraźnię i zawrzeć w umowie wszystkie kwestie, które mogą w przyszłości okazać się problematyczne lub być przedmiotem sporu na linii wynajmujący-najemca. Dzięki temu zabezpieczymy się na wszystkie ewentualności i w każdej sytuacji będziemy mogli powołać się na podpisaną przez obie strony umowę.